Μυολογία στην Αισθητική (Bachelor thesis)

Γαλάνη, Μαρία/ Διαμαντοπούλου, Χριστίνα


Στην παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα η μυολογία στην αισθητική θα αναφερθούμε στους μύες του ανθρώπινου σώματος και στην αντιμετώπιση τους από την πλευρά του αισθητικού. Οι μύες καταλαμβάνουν ολόκληρο το σώμα και χάρη σ’αυτούς προστατεύονται τα εσωτερικά όργανα, πραγματοποιούνται οι κινήσεις του σώματος κ.α. Πιο συγκεκριμένα ο αισθητικός με τη γνώση του μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν στο μυϊκό σύστημα προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ατόμου που δέχεται την περιποίηση. Στη συνέχεια αναλύονται οι μύες ένας ένας με τη μορφή πίνακα στον οποίο αναφέρονται η έκφυση, η κατάφυση και η ενέργεια τους. Τέλος υπάρχει σχετικό κεφάλαιο στο οποίο περιγράφονται οι ενέργειες που γίνονται, αυτές είναι η παθητική μυογυμναστική και η μάλαξη.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας.
Keywords: μυολογία;μυϊκό σύστημα;αισθητική;ανθρώπινο σώμα;musculature;muscular system;aesthetics;human body
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, 2017 (α/α 9259)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13792
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13792
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.