Διατοπική αξιολόγηση των διαφορετικών επίπεδων του αδελφώματος του ρυζιού ως προς την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων (Bachelor thesis)

Καλαϊτζίδης, Αργύριος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαλαϊτζίδης, Αργύριοςel
dc.date.accessioned2022-01-13T13:42:34Z-
dc.date.available2022-01-13T13:42:34Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13789-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2017 (α/α 9262)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectεπίπεδα αδελφώματος ρυζιούel
dc.subjectρύζιel
dc.subjectαπόδοση σπόρωνel
dc.subjectποιοτικά χαρακτηριστικά σπόρωνel
dc.titleΔιατοπική αξιολόγηση των διαφορετικών επίπεδων του αδελφώματος του ρυζιού ως προς την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρωνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασία -- ΠΜΣ "Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής"el
heal.identifier.secondary9262-
heal.dateAvailable2022-01-13T13:43:34Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.el
heal.publicationDate2017-11-30-
heal.bibliographicCitationΚαλαϊτζίδης, Α. (2017). Διατοπική αξιολόγηση των διαφορετικών επίπεδων του αδελφώματος του ρυζιού ως προς την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΣτην περιοχή Καλοχωρίου μελετήθηκαν 9 ποικιλίες (Αλέξανδρος, Ολυμπιάδα, Δίον, Mare, Samba, Galileo, Gloria, Ronaldo και Luna) σε συνθήκες μεγάλης καλλιέργειας με τις συμβατικές μεθόδους που εφαρμόζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Αντίστοιχα, στην περιοχή των Φερών μελετήθηκαν 4 ποικιλίες (Galileo, Ronaldo, Gloria, Sfera) σε συνθήκες και μεθόδους όμοιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην περιοχή του Καλοχωρίου. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο περιοχές ήταν οι πλήρως τυχαιοποιημένες ομάδες (Randomized Complete Block Design, RCBD) με πέντε επαναλήψεις για την περιοχή του Καλοχωρίου και τρεις επαναλήψεις, για την περιοχή των Φερών. Ως παράγοντας Α (Factor A) χρησιμοποιήθηκε ο βαθμός αδελφώματος, και ως παράγοντας Β (Factor B) η ποικιλία. Επίσης, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων ΑXB (Factor AXB). Τα δείγματα λήφθηκαν κατά το στάδιο ωρίμανσης των φυτών και προσδιορίστηκε η απόδοση σε καρπό, η ολική απόδοση στον μύλο, η απόδοση στον μύλο σε ακέραιους κόκκους, το μήκος λευκών κόκκων, το πλάτος λευκών κόκκων, η αναλογία μήκος/πλάτος λευκών κόκκων, το ποσοστό κόκκων με μαργαρίτη, το βάρος 1000 αναποφλοίωτων κόκκων και η ξηρά ουσία/m2 (στο πείραμα Καλοχωρίου). Διαφορές παρατηρήθηκαν τόσο μεταξύ των αδελφιών όσο και με τα κεντρικά στελέχη, αλλά αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τα κεντρικά στελέχη, τα πρωτοταγή και δευτεροταγή αδέλφια υπερείχαν σε όλες τις παραμέτρους, ανεξαρτήτου τοποθεσίας. Αντίθετα, τα τριτοταγή και τεταρτοταγή αδέλφια μειονέκτησαν στο σύνολο των υπό εξέταση χαρακτηριστικών, ανεξαρτήτου τοποθεσίας. Η διαφορά που παρατηρήθηκε μεταξύ των δύο περιοχών μελέτης, ήταν ότι στην περιοχή του Καλοχωρίου τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα του βαθμού αδελφώματος, ενώ στης Φέρες, τα πρωτοταγή αδέλφια εμφάνισαν καλύτερα αποτελέσματα, με τα κεντρικά στελέχη και δευτεροταγή αδέλφια να έπονται. Το κοινό σημείο και για τις δύο περιοχές μελέτης ήταν ότι τα τριτοταγή και τεταρτοταγή αδέλφια εμφάνισαν τα χειρότερα αποτελέσματα και οι τιμές τους ήταν ανάλογες με το βαθμό αδελφώματος. Στην περιοχή του Καλοχωρίου, οι ποικιλίες Mare και Ολυμπιάδα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη απόδοση σε καρπό, ακολούθησαν οι Δίον, Galileo, Samba, οι Gloria και Luna και τέλος τη μικρότερη απόδοση εμφάνισαν οι Αλέξανδρος και Ronaldo. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, για την περιοχή του Καλοχωρίου, καλύτερη ποικιλία iv ήταν Samba, ακολούθησε η Mare και η Αλέξανδρος, αντίστοιχα, και τελευταία ήταν η ποικιλία Gloria. Στην περιοχή των Φερών, η ποικιλία Sfera έδωσε τη μεγαλύτερη απόδοση σε καρπό, ακολούθησε η ποικιλία Ronaldo και τέλος οι ποικιλίες Galileo και Gloria έδωσαν την μικρότερη απόδοση, αντίστοιχα. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η ποικιλία Gloria ήταν η καλύτερη δίνοντας τις πιο ικανοποιητικές τιμές, ενώ η ποικιλία Sfera τις λιγότερο ικανοποιητικές τιμές.el
heal.abstractIn the Kalochori region, 9 varieties were studied (Alexandros, Olympiada, Dion, Mare, Samba, Galileo, Gloria, Ronaldo and Luna) in major crop conditions, according to local cultivation practices. Consequently, in the experiments conducted in the Feres region, 4 varieties were studied (Galileo, Ronaldo, Gloria, Sfera) in conditions and cultivation practices similar to those used in the Kalochori region. The experimental design used, for both regions, in this study was a Randomized Complete Block Design (RCBD) with five replications, for the Kalochori region and three replications for the Feres region. Factor A was tillering and Factor B was the varieties used in this study. The interaction (Factor AXB) between Factor A and Factor B was also investigated. Samples were taken during the maturity phase and the following characteristics were estimated: yield, total milling yield, whole milling yield, white rice length, white rice width, white rice length/width ratio, percentage of pearl and 1000 grains weight. Furthermore, the dry matter/m2 was estimated, but only for the Kalochori experiments. Differences were observed between main stems and tillers but also among the tillers themselves, but what became obvious was that the main stems, first tillers and secondary tillers were superior in all the measurements taken, regardless of location. On the contrary, tertiary and quaternary tillers fell short in all the characteristics measured, regardless of location. The difference between the two study areas was that, in the Kalochori region the results were proportional to the tillering rank, while in the Feres region the first tillers produced better results and the main stems and secondary tillers followed. The common ground, between the two study areas was that in both regions tertiary and quaternary tillers fell short and their results were proportional to their rank. As far as varieties is concerned, in the Kalochori region, Mare and Olympiada produced the greatest yield, respectively, followed by Dion, Galileo, Samba, Gloria, Luna and finally the lowest yield was produced by the Alexandros and Ronaldo varieties. As far as quality characteristics is concerned, for the Kalochori region, the variety yielding the best results was Samba followed by Mare and Alexandros, respectively, and last came the Gloria variety. Furthermore, in the Feres region, the variety with the greatest yield was Sfera, followed by Ronaldo and the varieties which produced the least amount of yield, were the Galileo and Gloria, respectively. As far as quality characteristics is concerned, vi the variety which yielded the best results was Gloria and the worst results were presented by the Sfera variety.en
heal.advisorNameΗλίας, Ηλίαςel
heal.committeeMemberNameΗλίας, Ηλίαςel
heal.academicPublisherΤμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages200-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalaitzidis_Argyrios.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13789
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.