Μελέτη παθογόνων που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις σε ακτινίδια και αξιολόγηση χημικών μεθόδων καταπολέμησης τους (Master thesis)

Προδρόμου, Ιωάννα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΠροδρόμου, Ιωάνναel
dc.date.accessioned2022-01-13T12:11:37Z-
dc.date.available2022-01-13T12:11:37Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13787-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2017 (α/α 9266)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectπαθογόναel
dc.subjectμετασυλλεκτικές σήψειςel
dc.subjectχημικές μέθοδοι καταπολέμησης παθογόνωνel
dc.subjectalternariaen
dc.subjectboscaliden
dc.subjectbotrytisen
dc.subjectcyprodinilen
dc.subjectdiaportheen
dc.subjectfludioxonilen
dc.subjecthaywarden
dc.subjectMRLsen
dc.subjectpenicilliumen
dc.subjectpyraclostrobinen
dc.subjectrhizopusen
dc.subjecttebuconazoleen
dc.titleΜελέτη παθογόνων που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις σε ακτινίδια και αξιολόγηση χημικών μεθόδων καταπολέμησης τουςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασία -- ΠΜΣ "Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής"el
heal.identifier.secondary9266-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.el
heal.publicationDate2017-12-01-
heal.bibliographicCitationΠροδρόμου, Ι. (2017). Μελέτη παθογόνων που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις σε ακτινίδια και αξιολόγηση χημικών μεθόδων καταπολέμησης τους (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΣκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η μελέτη των παθογόνων που είναι υπεύθυνα για τις μετασυλλεκτικές σήψεις στα ακτινίδια στην Χώρα μας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μύκητας Botrytis cinerea απομονώθηκε σε ποσοστό 100% των δειγμάτων από τις περιοχές Σκύδρα Πέλλας και Βροντού Κατερίνης. Το ποσοστό των καρπών πού είχαν μολυνθεί από το μύκητα B. cinerea στην Χρυσούπολη Καβάλας ήταν περίπου 85%. Οι μύκητες Penicillium expansum και Penicillium ulaiense ήταν υπεύθυνοι για περίπου 12% (περίπου 10% και 2% αντίστοιχα) των μετασυλλεκτικών σήψεων των ακτινιδιών στην Χρυσούπολή Καβάλας. Οι μύκητες Alternaria tenuissima και Diaporthe sp. ήταν υπεύθυνοι για περίπου 1-3% των μετασυλλεκτικών σήψεων στα ακτινίδια στην περιοχή της Χρυσούπολης Καβάλας. Ακτινίδια που επωάστηκαν σε συνθήκες δωματίου για 3 ημέρες μετά από συντήρηση του σε ψυκτικούς θαλάμους προσβλήθηκαν από τον μύκητα Rhizopus stolonifer. Επιπλέον, μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα εφαρμογής ψεκασμού, 8 ημέρες πριν την συγκομιδή, με τα μυκητοκτόνα fludioxonil, fludioxonil+cyprodinil και tebuconazole για την καταπολέμηση των μετασυλλεκτικών σήψεων. Τα αποτελέσματα δεν δίνουν σαφή εικόνα για την αποτελεσματικότητα των μυκητοκτόνων. Το μυκητοκτόνο tebuconazole έδειξε μία τάση να μειώνει το ποσοστό των μετασυλλεκτικών σήψεων των καρπών. Επίσης μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα εμβάπτισης των καρπών σε διάλυμα μυκητοκτόνου fludioxonil, fludioxonil+cyprodinil ή boscalid+pyraclostrobin για την καταπολέμηση των μετασυλλεκτικών σήψεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα τα μυκητοκτόνα μείωσαν το ποσοστό σήψεων των καρπών από το μύκητα B. cinerea. Μύκητες του γένους Alternaria απομονώθηκαν σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Το ποσοστό μυκήτων του γένους Penicillium δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την εφαρμογή των μυκητοκτόνων. Τέλος, μελετήθηκαν τα επίπεδα υπολειμμάτων των παραπάνω μυκητοκτόνων στους καρπούς, περίπου 5 μήνες μετά την εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα υπολειμμάτων των μυκητοκτόνων, tebuconazole, boscalid και fludioxonil ήταν κάτω από τα όρια MRLs. Αντίθετα, τα επίπεδα υπολειμμάτων των μυκητοκτόνων cyprodinil και pyraclostrobin ήταν πάνω από τα όρια MRLs.el
heal.abstractOne of the main aims of this thesis was the study of pathogens causing postharvest fruit rots in kiwifruit in three regions of northern Greece. The results showed that the fungus Botrytis cinerea was responsible for 100% of the postharvest fruit rots in the regions of Skydra Pella and Vrodou Katerini. This fungus was also responsible for the postharvest fruit rots at a percentage of 85% in the region of Chrysoupoli Kavala. The fungi Penicillium expansum and Penicillium ulaiense were responsible for about 12% (10% and 2% respectively) in Chrysoupoli Kavala, while the fungi Alternaria tenuissima and Diaporthe sp. were responsible for about 1-3%. Kiwi fruits incubated in room temperatures for 3 days, after 5 months cold storage, were infected from the fungus Rhizopus stolonifer. Another aim of this thesis was the evaluation of the effectiveness of the fungicides fludioxonil, fludioxonil+cyprodinil and tebuconazole, applied as preharvest spray application (8 days before harvesting) to control postharvest fruit rots in kiwi fruit. The results showed that there was a tendency of tebuconazole reducing the percentage of postharvest fruit rots, but more investigation is required. In addition, the effectiveness of postharvest fruit dipping in fludioxonil, fludioxonil+cyprodinil or boscalid+pyraclostrobin solution against postharvest fruit rots was evaluated. The results showed that all fungicides were effective against B. cinerea. Fungi of genus Alternaria were isolated in very low percentage. In contrast, no fungicide showed to be effective against the fungi of genus Penicillium. Finally, the residues of the evaluated fungicides were tested about five months after their application. The results showed that the level of tebuconazole, boscalid and fludioxonil residues were below of the MRLs. In contrast, the level of cyprodinil, and pyraclostrobin residues were above of MRLs.en
heal.advisorNameΘωμίδης, Θωμάςel
heal.committeeMemberNameΘωμίδης, Θωμάςel
heal.academicPublisherΤμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages83-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13787
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.