Συστήματα ψεκασμού κοινού αυλού (Bachelor thesis)

Καλπακίδης, Σάββας/ Καλαϊτζίδης, Πολύκαρπος


Με την έναρξη της παραγωγής των πρώτων αυτοκινήτων ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας μιας μηχανής εσωτερικής καύσης ήταν με ανάφλεξη σπινθήρα (Κύκλο Otto). Η πρώτη χρήση πετρελαιοκινητήρα σε τετράτροχο όχημα έγινε το 1927, σε ένα φορτηγό κατασκευασμένο από την MAN και την Daimler. Τα επιβατηγά έπρεπε να περιμένουν μια δεκαετία περίπου ώστε το 1936 να τοποθετηθεί για πρώτη φορά σε ένα Mercedes 260D καθώς η πρώτη προσπάθεια τοποθέτησης σε ένα Citroen σταμάτησε, λόγω της νομοθεσίας που δεν επέτρεπε πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο. Ο πετρελαιοκινητήρας έκανε ισχυρή πρόοδο στο τομέα των φορτηγών λόγω της οικονομίας καυσίμου που προσφέρει και της μεγάλης διάρκειας ζωής του. Αντίθετα, στο τομέα των επιβατηγών υποβιβάστηκε και μπήκε στο περιθώριο. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια έως ότου αναπτυχθεί ο έμμεσος ψεκασμός με υπερτροφοδότηση (το 1977 λανσαρίστηκε η Mercedes-Benz 300 SD Turbo Diesel) και να καταφέρει ο πετρελαιοκινητήρας να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να φτάσει στις μέρες μας να ξεπερνάει το 50% των ταξινομήσεων. Η ανάγκη για μειωμένες εκπομπές καυσαερίων, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και ακόμα χαμηλότερα ποσοστά θορύβου αναγκάζουν τους κατασκευαστές συστημάτων diesel να βελτιώνουν συνεχώς τα συστήματα διαχείρισης του ψεκασμού. Το μοναδικό σύστημα ψεκασμού που μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες είναι το common rail, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον σήμερα σε επιβατηγά και επαγγελματικά οχήματα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Subject classification: Αυτοκίνητα -- Κινητήρες--Συστήματα ψεκασμού καυσίμων
Automobiles--Motors--Fuel injection systems
Diesel automobiles
Αυτοκίνητα πετρελαίου
Fuel cell vehicles--Fuel systems
Οχήματα κυψελών καυσίμου--Συστήματα καυσίμου
Keywords: Συστήματα ψεκασμού;Injection systems;Common- rail;Κοινός αύλος;Fuel systems;Συστήματα καυσίμων
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων, 2017 α.α. 8813
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13780
Table of contents: 1. Εισαγωγή………………………………………………………………………………… σελ. 4 1.1 Σκοπός εργασίας…………………………………………………………. σελ.4 1.2 Ιστορική αναδρομή…………………………………………………….. σελ. 5 2. Σύστημα Common Rail – Κοινού αυλού…………………………………... σελ. 9 2.1 Δομή συστήματος………………………………………………………… σελ.9 2.2 Περιοχές χρήσης του Common Rail……………………………… σελ.11 2.3 Πλεονεκτήματα……………………………………………………………. σελ.11 2.4 Τρόπος λειτουργίας…………………………………………………….. σελ.12 2.4.1. Δημιουργία πίεσης………………………………………………….. σελ.13 2.5 Έλεγχος πίεσης…………………………………………………………….σελ.14 2.6 Ψεκασμός καυσίμου…………………………………………………… σελ.16 2.7 Έλεγχος και Ρύθμιση…………………………………………………… σελ.18 2.7.1. Τρόπος λειτουργίας………………………………………………… σελ.18 2.7.2. Βασικές λειτουργίες………………………………………………… σελ.18 2.7.3. Διάταξη μονάδας ελέγχου……………………………………….. σελ.19 2.8.1. Συστήματα common rail για επιβατικά οχήματα……….σελ.19 2.8.2. Συστήματα common rail για επαγγελματικά οχήματα.σελ.24 3. Επισκόπηση συστημάτων έγχυσης διακριτών κυλίνδρων – UPS & UIS………………………………………………………………………………………………. σελ.28 3.1. Συστήματα διακριτών κυλίνδρων……………………………….. σελ.28 3.2. Διακριτές αντλίες έγχυσης τύπου PF…………………………... σελ.29 3.2.1. Εφαρμογές………………………………………………………………. σελ.29 3.2.2. Σχεδιασμός και μέθοδος λειτουργίας………………………. σελ.29 3.2.3. Έλεγχος κλειστού βρόγχου………………………………………. σελ.30 3.2.4. Τροφοδοσία καυσίμου……………………………………………. σελ.30 3.2.5. Χρήση σε συστήματα κοινού αυλού (common – rail)..σελ.31 3.3. Συστήματα μονάδας εγχυτήρα(UIS) και σύστημα μονάδας αντλίας(UPS)……………………………………………………………………… σελ.31 3.3.1. Περιοχές εφαρμογής……………………………………………….. σελ.32 3.3.2. Σχεδιασμός………………………………………………………………. σελ.33 3.3.3.Διάγραμμα του συστήματος UIS για επιβατικά οχήματα. σελ.35 3.3.4. Διάγραμμα UIS/UPS για επαγγελματικά οχήματα……. σελ.37 3.4. Σύστημα μονάδας εγχυτήρα (UNIT INJECTOR SYSTME – UIS)……………………………………………………………………………………. σελ.39 3.4.1. Εισαγωγή…………………………………………………………………. σελ.39 3.4.2. Εγκατάσταση και κίνηση………………………………………….. σελ.40 3.4.3. Σχεδιασμός………………………………………………………………. σελ.41 3.4.4. Μέθοδος λειτουργίας μονάδας εγχυτήρα για επιβατικά οχήματα…………………………………………………………………………….. σελ.43 3.4.5. Μέθοδος λειτουργίας UI σε επαγγελματικά οχήματα.σελ.49 3.4.6. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής πίεσης……………. σελ.50 3.5. Σύστημα μονάδας αντλίας(UNIT PUMP SYSTEM – UPS).σελ.53 3.5.1. Εισαγωγή…………………………………………………………………. σελ.53 3.5.2. Εγκατάσταση και κίνηση………………………………………….. σελ.53 3.5.3. Σχεδιασμός………………………………………………………………. σελ.54 3.6. Ελεγχόμενος με ρεύμα σχεδιασμός αναλογίας(Current Controlled Rate Shaping - CCRS)………………………………………… σελ.55 3.7. Διαστάσεις της τεχνολογίας έγχυσης πετρελαίου………. σελ.57 3.8. Ιστορικά στοιχεία………………………………………………………… σελ.59 4. Εξαρτήματα υψηλής πίεσης συστήματος common rail – κοινού αυλού………………………………………………………………………………………….. σελ.60 4.1. Επισκόπηση………………………………………………………………… σελ.60 4.2. Εγχυτήρας…………………………………………………………………… σελ.61 4.2.1. Εγχυτήρας με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα………………. σελ.63 4.2.2. Πιεζοηλεκτρικός εγχυτήρας……………………………………… σελ.70 4.3 Αντλίες υψηλής πίεσης………………………………………………… σελ.76 4.3.1. Αντλία ακτινικού εμβόλου (CP1)……………………………… σελ.78 4.3.2. Αντλία ακτινικού εμβόλου (CP1Η)……………………………. σελ.80 4.3.3. Αντλία ακτινικού εμβόλου (CP3)………………………………. σελ.82 4.3.4 Εν σειρά εμβολοφόρος αντλία (CP2)………………………… σελ.83 4.4. Αυλός καυσίμου (συσσωρευτής υψηλής πίεσης)……….. σελ.85 4.5. Αισθητήρες υψηλής πίεσης………………………………………… σελ.87 4.5.1. Αισθητήρας πίεσης αυλού πετρελαίου……………………. σελ.87 4.5.2. Αισθητήρας πίεσης υγρού φρένων………………………….. σελ.88 4.6. Βαλβίδα ελέγχου πίεσης…………………………………………….. σελ.89 4.6.1. Απενεργοποιημένη βαλβίδα ελέγχου πίεσης…………… σελ.90 4.6.2. Ενεργοποιημένη βαλβίδα ελέγχου πίεσης……………….. σελ.91 4.7. Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης………………………………………… σελ.92 5. Ακρωνύμια 6. Τεχνικοί οδηγοί 7. Βιβλιογραφία
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καλπακίδης- Καλαιτζίδης.pdfΚαλπακίδης - Καλαιτζίδης, Πτυχιακή 13.76 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13780
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.