Σύνταξη μελέτης εκσυγχρονισμού γεωργικής εκμετάλλευσης στο Νομό Φλώρινας (Bachelor thesis)

Πιπερίδου, Όλγα


Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας εστιάζει στον εκσυγχρονισμό γεωργικής εκμετάλλευσης και ειδικότερα μέσω του Μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρουσιάζονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, η οικονομική δραστηριότητα του Νομού Φλώρινας και του δήμου Πρεσπών και η σημαντικότητα της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Ακόμη παρουσιάζεται αναλυτικά το Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός της Γεωργικής Εκμετάλλευσης». Η έρευνα έγινε στον δήμο Πρεσπών σε μια γεωργική εκμετάλλευση καλλιέργειας φασολιών. Ο σκοπός της έρευνας είναι να ελέγξουμε αν ο αγρότης δικαιούται να μπει στο πρόγραμμα . Τέλος φτάνουμε στο αποτέλεσμα ότι ο γεωργός μπορεί να επιδοτηθεί για την αγορά γεωργικού ελκυστήρα και των παρελκόμενων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.
Keywords: Πρόγραμμα « Εκσυγχρονισμός Γεωργικής Εκμετάλλευσης»;Δήμος Πρεσπών;γεωργία;εκμετάλλευση;επενδύσεις
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων,2017 (α/α 9277)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13769
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13769
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.