Στάσεις και απόψεις των μελών για την συνεταιριστική τους οργάνωση: Η περάτωση της Ένωσης Αγροτών του Νομού Σερρών (Bachelor thesis)

Πιατοπούλου, Όλγα


Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συν ιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. (Καμενίδης, 2015). Οι συνεταιριστικές οργανώσεις αποτελούν μια οργανωτική μορφή των αγροτών για να αντιμετωπίσουν ποικίλα προβλήματα που απορρέουν από τη σχέση τους με την αγορά. Στην εργασία αρχικά διερευνάται η ιστορική εξέλιξη των αγροτικών συνεταιρισμών, αναφέρονται ο ορισμοί του συνεταιρισμού και του συνεργαστισμού, η δομή και φιλοσοφία των αγροτικών συναιτερισμών. Η ιστορική εξέλιξη των συνεταιρισμών στην Ελλάδα και η δομή τους. Ειδικότερα μελετάται η Ένωση Αγροτών του Νομού Σερρών με της δραστηριότητες της. Η έρευνα αυτή έγινε μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από δείγμα μελών του Συνεταιρισμού. Στην συνέχεια έγινε επεξεργασία των δεδομένων μέσω του προγράμματος SPSS. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι περισσότεροι είνα άνω των 50 ετών, έγγαμοι, με μεγάλο ποσοστό, ασχολούνται με τη γεωργία και ένα μικρό ποσοστό με την κτηνοτροφία. Το μεγαλύτερο ποσοστό θα παραμείνει στον συνεταιρισμό τα επόμενα χρόνια, διότι είναι ευχαριστημένοι και θεωρούν ότι βοηθάει την τοπική κοινωνία προωθώντας τα τοπικά προϊόντα. Θεωρούν επιτυχημένο τον συνεταιρισμό λόγω της ικανής διοίκησης, και η σχέση μελών με το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού κατά τη άποψη τους είναι πολύ καλή αν και η εμπιστοσύνη μεταξύ τους χαρκτηρίζεται μέτρια. Τέλος πιστεύουν ότι υπάρχουν μέλη που θέλουν να ωφελούνται χωρίς να προσφέρουν παρόλα αυτά οι σχέσεις μεταξύ των μελών εόναι περισσότερο συνεργασίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.
Keywords: αγροτικός συναιτερισμός;Ένωση Αγροτών;Νομός Σερρών
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων,2017 (α/α 9279)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13766
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13766
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.