Άξονες αλλαγών στην κοινή αγροτική πολιτική 2015-2020 (Bachelor thesis)

Παπακίτσου, Ευαγγελία


Η γεωργία ήταν πάντοτε στο επίκεντρο της κοινωνίας και της οικονομίας. Είναι αυτή που εξασφαλίζει τη διατροφική ασφάλεια και επάρκεια του πλανήτη, παρέχει ανανεώσιμες πρώτες ύλες, προστατεύει το περιβάλλον, δημιουργεί θέσεις εργασίας και διατηρεί ζωντανό και υγιή τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό στην περιφέρεια («πολυλειτουργική γεωργία”). Είναι μια στρατηγική δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης. Η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ, μετά το 2013, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές (2014-2020) της Ε.Ε. Από πλευράς δαπανών του προϋπολογισμού, η τάση είναι σαφής: μείωση των πόρων για την Γεωργία, σταθεροποίηση των δαπανών της Συνοχής με προσανατολισμό υπέρ των φτωχότερων νέων μελών, και αύξηση των πόρων για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία. Η αναμόρφωση της ΚΑΠ ήταν πάντα ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο και αυτή τη φορά θα είναι ακόμα δυσκολότερο, καθώς η πίεση που ασκεί η οικονομική κρίση στα δημόσια οικονομικά, θα οδηγήσει τα κράτη μέλη σε πιο σκληρή στάση αναφορικά με το τι κερδίζουν και τι χάνουν. Η συζήτηση για την ΚΑΠ συνδέεται άμεσα και με τη νέα στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020», που προσαρμόζει τους στόχους της Συνθήκης της Λισσαβόνας στα νέα δεδομένα και βασίζεται στην ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να καταγράψει όλες τις αλλαγές που σημειώνονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2015 – 2020. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την τριβή με το θέμα, διαπιστώνονται τα κύρια σημεία της νέας ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την βιώσιμη γεωργία, να εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αγροτών, να προτρέπει τους αγρότες στην υιοθέτηση καλών γεωργικών πρακτικών και να διασφαλίζει τη γεωργία και την απασχόληση στην περιφέρεια ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.
Keywords: κοινή αγροτική πολιτική;δημοσιονομικές προοπτικές;γεωργία;αγροτική ανάπτυξη
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων,2017 (α/α 9280)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13762
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13762
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.