Τεχνητή σπερματέγχυση μέλισσας (Bachelor thesis)

Συροπλή, Αναστασία


Honeybees are ideal insects (hymenoptera), they live and work in a beehive. Honeybees work for the benefits of the people with two different ways. They produce honey which has a lot of benefits for people’s health while they help with the pollination of different species of plants. In each beehive there are three different kinds of honeybees: the drone, the worker and the queen. The queen honeybee is the only who can reproduction the species. The importance of the species of honeybee makes the scientists to study them. Scientists study the biology and the physiology of the species while great importance has the development of them. The only way for a certain reproduction is the artificial insemination. The aim of this study is the procedure of the artificial insemination and the research of the advantages and disadvantages of artificial insemination of queen bee.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.Τμήμα Ζωικής Παραγωγής.
Keywords: μέλισσες;μελισσοκομία στην Ελλάδα;φυσιολογία της μέλισσας
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2017. (α/α 9285)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13761
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-01-05T12:02:59Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.Τμήμα Ζωικής Παραγωγής.
Publication date: 2017-12-07
Bibliographic citation: Συροπλή, Α. (2017). Τεχνητή σπερματέγχυση μέλισσας (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Οι μέλισσες είναι τα τέλεια έντομα που δουλεύουν στις δικές τους κοινωνίες, τα μελίσσια, προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ένα μελίσσι αποτελείται από τρία άτομα, εργάτρια, κηφήνα και βασίλισσα. Κάθε άτομο έχει διαφορετική θέση και εργασία στην κοινωνία τους. Η εργάτρια υπάρχει για να φροντίζει τη βασίλισσα και να παράγει μέλι, ο κηφήνας για να γονιμοποιεί τη βασίλισσα και η βασίλισσα για να γεννάει τα αυγά. Η μέλισσα είναι ένα τέλειο έντομο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Ως προς την εμφάνισή της είναι όπως όλα τα πτερωτά έντομα. Αποτελούνται από κεφάλι, θώρακα και κοιλιά. Εσωτερικά τα όργανά της λειτουργούν άψογα με σκοπό την αναπαραγωγή και την μελιτοπαραγωγή.Η κοινωνία των μελισσών και η τελειότητα αυτού του εντόμου, έδωσαν το έναυσμα σε πολλούς επιστήμονες να ερευνήσουν την εξέλιξή τους. Δηλαδή, θέλησαν να εξελίξουν τα άτομα της κοινωνίας σχετικά με τις ικανότητές τους στην αναπαραγωγή, αλλά και στην παραγωγή μελιού. Για να γίνει η εξέλιξη αυτή όμως, οι συζεύξεις της βασίλισσας πρέπει να γίνονται με κηφήνες, τους οποίους επιλέγουν οι ίδιοι οι ερευνητές. Επομένως, για να επιτευχθούν οι ελεγχόμενες συζεύξεις, ο μόνος τρόπος που βρέθηκε, αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα είναι η τεχνητή γονιμοποίηση. Παρακάτω αναπτύσσεται η μέθοδος, τα όργανα και εργαλεία που χρειάζονται, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνικής.
Honeybees are ideal insects (hymenoptera), they live and work in a beehive. Honeybees work for the benefits of the people with two different ways. They produce honey which has a lot of benefits for people’s health while they help with the pollination of different species of plants. In each beehive there are three different kinds of honeybees: the drone, the worker and the queen. The queen honeybee is the only who can reproduction the species. The importance of the species of honeybee makes the scientists to study them. Scientists study the biology and the physiology of the species while great importance has the development of them. The only way for a certain reproduction is the artificial insemination. The aim of this study is the procedure of the artificial insemination and the research of the advantages and disadvantages of artificial insemination of queen bee.
Advisor name: Ελευθεριάδου, Αναστασία
Examining committee: Ελευθεριάδου, Αναστασία
Publishing department/division: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 33
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siropli.pdf968.92 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13761
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.