Τεχνητή σπερματέγχυση μέλισσας (Bachelor thesis)

Συροπλή, Αναστασία


Honeybees are ideal insects (hymenoptera), they live and work in a beehive. Honeybees work for the benefits of the people with two different ways. They produce honey which has a lot of benefits for people’s health while they help with the pollination of different species of plants. In each beehive there are three different kinds of honeybees: the drone, the worker and the queen. The queen honeybee is the only who can reproduction the species. The importance of the species of honeybee makes the scientists to study them. Scientists study the biology and the physiology of the species while great importance has the development of them. The only way for a certain reproduction is the artificial insemination. The aim of this study is the procedure of the artificial insemination and the research of the advantages and disadvantages of artificial insemination of queen bee.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.Τμήμα Ζωικής Παραγωγής.
Keywords: μέλισσες;μελισσοκομία στην Ελλάδα;φυσιολογία της μέλισσας
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2017. (α/α 9285)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13761
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siropli.pdf968.92 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13761
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.