Εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης (Bachelor thesis)

Αγγελάκος, Γεώργιος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΑγγελάκος, Γεώργιοςel
dc.date.accessioned2022-01-04T14:50:57Z-
dc.date.available2022-01-04T14:50:57Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13752-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτων, 2017 α.α. 8814el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΕφαρμογέςel
dc.subjectApplicationsen
dc.subjectElectronic systemsen
dc.subjectΗλεκτρονικά συστήματαel
dc.subjectTransmission systemen
dc.subjectΣύστημα μετάδοσης κίνησηςel
dc.titleΕφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων στο σύστημα μετάδοσης της κίνησηςel
dc.titleApplications of electronic systems in the transmission system-
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationElectronic systemsen
heal.classificationΗλεκτρονικά συστήματαel
heal.classificationAutomobiles--Transmission devicesen
heal.classificationΑυτοκίνητα--Συσκευές μετάδοσηςel
heal.identifier.secondary8814-
heal.dateAvailable2022-01-04T14:51:57Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτωνel
heal.publicationDate2017-07-04-
heal.bibliographicCitationΑγγελάκος Γεώργιος, Εφαρμογές ηλεκτρονκών συστημάτων στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυ­ξη των ηλεκτρονικών τεχνολογιών και συστημάτων άλλα­ξε σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων μετάδοσης της κίνη­σης με απώτερο σκοπό την οικονομία, την άνεση, αλλά και την ασφάλεια των επιβατών Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να καταγράψει τα σημαντικότερα ηλεκτρονικά συστήματα που απαντώνται σήμερα στα σύγχρονα συστήματα μετάδοσης κίνησης τα οποία αποτελούν οι εξελιγμένοι συμπλέκτες, τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων καθώς και τα συστήματα τετρακίνησης, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη λειτουργία. Στο σύνολο των παραπάνω κατηγοριών και διατάξεων που σχετίζονται με τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, το σημαντικότερο ηλεκτρονικό δομικό λειτουργικό στοιχείο αποτελεί η μονάδα ηλεκτρονικού έλεγχου, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της λειτουργίας αυτών των διατάξεων στις προβλεπόμενες συνθήκες, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους ηλεκτρονικών συστημάτων που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης.el
heal.abstractIn recent years, the rapid development of electronic technologies and systems significantly changed the functioning of the transmission systems with a view to economy, comfort and safety of passengers The purpose of this assignment is to document the most important electronic systems found today in modern transmission systems like sophisticated clutches, automatic gearboxes and four-wheel drive systems with electronically controlled operation and way of function. In all the above categories and provisions related to transmission systems, the most important electronic structural functional element is the electronic control unit, which is responsible for ensuring the operation of these provisions at the prescribed conditions and for the smooth functioning of individual electronic systems that compose a complete transmission system.en
heal.tableOfContentsΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.1 Γενικά 1.2.Ιστορική εξέλιξη οχημάτων 1.3 Βασικά δομικά – λειτουργικά μέρη οχημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.1 Γενικά 2.2.Ορισμός συστήματος μετάδοσης κίνησης 2.3 Σκοποί και δομικά στοιχεία ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης 2.4 Είδη εξελιγμένων συστημάτων μετάδοσης κίνησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ 3.1 Γενικά 3.2.Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης 3.3 Αυτόματος συμπλέκτης ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 4.1 Γενικά 4.2 Κιβώτια CVT 4.3 Αυτόματα κιβώτια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ - ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ 5.1 Γενικά 5.2 Το σύστημα ελέγχου HALDEX ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.el
heal.advisorNameΚαραγιάννης, Δημήτριοςel
heal.committeeMemberNameΚαραγιάννης, Δημήτριοςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages72-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdfΑγγελάκος, Πτυχιακή 2.28 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13752
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.