Ο ρόλος του παιχνιδιού στην νοσηλεία των παιδιών (Bachelor thesis)

Τζέχα, Λάιλα


Η σημασία του παιχνιδιού για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών είναι πλέον καλά τεκμηριωμένη. Το παιχνίδι βοηθά στην ψυχοσωματική και συναισθηματική ωρίμανση των παιδιών, στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, στην επικοινωνία και στην κοινωνικοποίηση ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζει τα παιδιά. Εξίσου σημαντική είναι και η θέση του στη θεραπευτική αντιμετώπιση νοσηλευόμενων παιδιών. Η νοσηλεία στο νοσοκομείο, οι επεμβατικές διαδικασίες, η προετοιμασία για χειρουργικές επεμβάσεις, η εξοικείωση με συσκευές και φάρμακα, όλα γίνονται περισσότερο εύκολα και αποτελεσματικά. Μέσα στον, συχνά τρομακτικό για παιδιά και γονείς, χώρο του νοσοκομείου, η θεραπευτική χρήση του παιχνιδιού μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη: την εξοικείωση με τον νέο χώρο και τους καινούριους φροντιστές (νοσηλευτές και γιατρούς), την ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης νοσηλευτήπαιδιού και την καλύτερη επικοινωνία με αυτό και με την οικογένειά του, την καλύτερη προετοιμασία για νοσηλευτικές και ιατρικές διαδικασίες, την καταπράϋνση του άγχους και της δυσφορίας παιδιών και γονέων, την εξασφάλιση της συνέχειας της φυσιολογικής ζωής από το σπίτι στο νοσοκομείο, την αποτροπή της βίωσης της νοσηλείας του παιδιού ως μίας αρνητικής, ψυχοτραυματικής εμπειρίας. Λόγω της φύσης της εργασίας τους, οι νοσηλευτές που εργάζονται με παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν το παιχνίδι ώστε, παράλληλα με τη βελτίωση της σωματικής υγείας, να αποτραπούν η επιδείνωση της ψυχικής υγείας, η συναισθηματική παλινδρόμηση και, το κυριότερο ίσως, μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για την ψυχική ωρίμανση του παιδιού. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της θεραπευτικής χρήσης του παιχνιδιού κατά τη νοσηλεία των παιδιών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοια. Τμήμα Νοσηλευτικής.
Keywords: παιχνιδοθεραπεία;θεραπευτικό παιχνίδι;παιχνίδι;νοσηλεία;νοσοκομείο;παιδιατρική νοσηλευτική
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοια -- Τμήμα Νοσηλευτικής, 2015 (α/α 6936)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13736
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tzexa_Laila.pdf795.92 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13736
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.