Εφαρμογή της τεχνολογίας OLAP στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ (Master thesis)

Ζυγομάνη, Δόμνα


A significant issue faced by the Departments of Technological Institutions, is to define the curriculum schedule according to the students' choices. For example, it is very difficult to precisely calculate the number of classes per course needed for the upcoming semester. The aim of this thesis, is to show the implementation of the OLAP technology in the Information Technology Department of A.Τ.Ε.Ι. Thessaloniki for the appropriate graphic presentation of useful information regarding to the students' grades and their priorities, which will lead to planning the best possible curriculum. The stages of extraction, transformation and data loading in a data warehouse, which is especially designed and implemented in order to serve OLAP reports, are also analytically presented.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Keywords: Αναλυτική επεξεργασία δεδομένων;Αποθήκες Δεδομένων;Oracle Warehouse Builder;Analytic Workspace Manager;Oracle SQL Developer;On-line Analytical Processing;Data Warehouse
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2015 (α/α 6984)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13681
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13681
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.