Εκπαίδευση των εφήβων στην αναπαραγωγική υγεία. Νεότερα Δεδομένα. (Bachelor thesis)

Κοντίνη, Αντωνία Αγγελική


Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει θέματα όπως η εφηβική κύηση, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και οι μέθοδοι αντισύλληψης. Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος ορίζονται κάποιες βασικές έννοιες και γίνεται μια μικρή αναφορά στην φυσιολογική ανάπτυξη των εφήβων και τα όργανα του γεννητικού συστήματος. Στη συνέχεια αναλύονται εκτενώς η κύηση στην εφηβεία, η συχνότητα και τα προβλήματα που δημιουργούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και οι τρόποι αντισύλληψης και η χρησιμότητα του οικογενειακού προγραμματισμού και τους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Στη ερευνητικό μέρος, παρουσιάζεται ο σκοπός, η μέθοδος και τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούσε άτομα ηλικίας 18 έως 21 ετών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Μαιευτικής.
Subject classification: Σεξουαλική αγωγή για εφήβους
Sex instruction for teenagers
Keywords: Αναπαραγωγική υγεία;Έφηβοι;Reproductive health;Teenagers
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Μαιευτικής, 2017 (α/α 9326)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13651
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KONTINH.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13651
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.