Ψυχική υγεία και θηλασμός (Bachelor thesis)

Λίτση, Σοφία


Mental disorders are diagnosed in an increasing number of women worldwide. The types of mental disorders are “baby blues”, postpartum depression, anxiety disorders, postpartum psychosis and bipolar disorder. These disturbances affect the community either directly or indirectly through their psychosocial impacts. The diagnosis of mental disorders is held by the presence of symptoms such as depressed mood, nervousness, fear, hallucinations, changes in appetite, sleep disturbances, fatigue or loss of energy, feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt, recurrent thoughts of death and suicidal ideation. Their treatment is with psychotherapy and pharmacotherapy, combined with the effort for successful breastfeeding, including beneficial features. Breastfeeding consists of plenty of benefits for the mother and infant. Breastfeeding through its beneficial properties is a therapy through when there is a mental illness such as postpartum depression, Baby Blues, anxiety disorders and postpartum psychosis. Midwives can support the early detection of symptoms concerning mental health problems for referral and treatment. The care of those women postnatal has to be individualized, both in physical and psychological terms. Mental disorders are quite common and affect a large proportion of women, treatment must be immediate, holistic, cross- sectoral and to support woman’s new role as mothers.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Μαιευτικής.
Subject classification: Θηλασμός--Ψυχολογικές απόψεις
Breastfeeding--Psychological aspects
Μητέρα και βρέφος--Ψυχολογικές απόψεις
Mother and infant--Psychological aspects
Βιολογικές μητέρες--Ψυχική υγεία
Birthmothers--Mental health
Keywords: Ψυχική υγεία;Ψυχικές διαταραχές;Λοχεία;Γυναίκα;Εγκυμοσύνη;Θηλασμός;Νεογνό;Mental health;Mental disorders;Postpartum;Women;Pregnancy;Breastfeeding;Newborn
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Μαιευτικής, 2017 (α/α 9327
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13625
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13625
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.