Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. (Bachelor thesis)

Ούρδα, Ευαγγελία/ Σοϊλεμεζίδου, Σοφία Ν.


Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του ανοσολογικού συστήματος που επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό βλαβών με τη μορφή πλακών οι οποίες εντοπίζονται σε διάφορα μέρη του ΚΝΣ όπως είναι ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός. Οι πλάκες αυτές σχηματίζονται από την εκφύλιση των νεύρων λόγω της φλεγμονής που προκαλείται στο ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ το αίτιο της ασθένειας δεν είναι γνωστό μέχρι σήμερα. Η νόσος εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα και εξάρσεις ανάλογα με τις οποίες διακρίνεται στις μορφές της ΣΚΠ. Η διάγνωση της νόσου γίνεται με μία σειρά εξετάσεων, ενώ η θεραπεία της είναι κυρίως συντηρητική. Η ποιότητα ζωής (ΠΖ) είναι μια υποκειμενική αντίληψη που έχει ένα άτομο για τη θέση του στη ζωή, ανάμεσα στα πλαίσια του συστήματος αξιών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας (WHO, 1993). Η ΣΚΠ επηρεάζει την ΠΖ ενός ατόμου που έχει προσβληθεί από αυτήν, από την εκδήλωση συμπτωμάτων της νόσου. Οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις στη ΣΚΠ σχετίζονται με το ρόλο που η κοινωνία συμβάλλει και επιδρά στη ψυχολογία ενός ασθενούς. Η ανεπαρκής ενημέρωση του ασθενούς και του περιβάλλοντος του και η συσχέτιση του περιορισμού της λειτουργικότητας και της αναπηρίας στον ασθενή αλλά και ο φόβος σε κάτι που δεν έχει κατανοήσει πλήρως, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του επιπέδου της ΠΖ του. Αυτό έχει ως συνέπεια την απομόνωση του και την αδυναμία του να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία και επομένως καταλήγει σε μία στάση απάθειας απέναντι στη ζωή.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής.
Subject classification: Σκλήρυνση κατά πλάκας--Ψυχολογικές απόψεις
Keywords: Σκλήρυνση κατά πλάκας;Multiple sclerosis
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 (α/α 9332)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13618
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13618
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.