Λιπίδια και αθηροσκλήρυνση (Bachelor thesis)

Παρασκευά, Μαρίνα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
Subject classification: Αθηροσκλήρυνση
Atherosclerosis
Λιπίδια
Lipids
Keywords: Αθηροσκλήρυνση;Atherosclerosis;Λιπίδια;Lipids
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2017 (α/α 9342)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13602
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή
Subject classification: Αθηροσκλήρυνση
Atherosclerosis
Λιπίδια
Lipids
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
Publication date: 2017-12-21
Bibliographic citation: Παρασκευά, Μ. (2017). Λιπίδια και αθηροσκλήρυνση (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Χρήστου, Πέτρος
Examining committee: Χρήστου, Πέτρος
Publishing department/division: Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 49
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13602
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.