Χρηματοοικονομική ανάλυση των δήμων του νομού Χαλκιδικής. Επιπτώσεις του σχεδίου Καλλικράτη. (Bachelor thesis)

Πασσά, Μαρία


Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε και θα εξετάσουμε λεπτομερώς την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δηλαδή το Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις αλλαγές που έφερε στην Ελλάδα και ειδικότερα στο δήμο Νέας Προποντίδας του νομού Χαλκιδικής. Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας παρουσιάζεται και αναλύεται διεξοδικά το πρόγραμμα Καλλικράτης. Αρχικά γίνεται μία ιστορική αναδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα χρόνια της τουρκοκρατίας μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σχέδιο Καποδίστριας και το πρόγραμμα Καλλικράτης και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο Καποδίστριας έδωσε τη θέση του στον Καλλικράτη. Έπειτα θα δούμε το διαχωρισμό της Ελλάδας μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης όπως επίσης και ειδικότερα τις αλλαγές που έφερε στο νόμο Χαλκιδικής τον οποίο θα αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια της εργασίας αυτής. Παρακάτω θα αναφερθούμε στις αλλαγές που έγιναν σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 όπως η αναμόρφωση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας οι λειτουργικές καινοτομίες για την αναμόρφωση της αυτοδιοίκησης, η αποκέντρωση και αποτελεσματικότητα για τον πολίτη και η αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος. Επιπλέον όλα τα παραπάνω θα παρουσιαστούν συνοπτικά σε ένα πίνακα όπου γίνεται σύγκριση του παλαιού και νέου καθεστώτος. Επιπροσθέτως θα εξετάσουμε αναλυτικότερα τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τον ερχομό του Καλλικράτη όπως το νέο σύστημα διακυβέρνησης αλλά και οι νέες αρμοδιότητες των ΟΤΑ, οι εκλογικές ρυθμίσεις και οι μηχανισμοί εποπτείας, ελέγχου και διαφάνειας. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε τη χρηματοοικονομική ανάλυση ενός από τους πέντε δήμους του νομού Χαλκιδικής και πιο συγκεκριμένα τον δήμο Νέας Προποντίδας. Η ανάλυση αυτή θέλει να μας δείξει την αλλαγή στους δήμους μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη, για το λόγο αυτό μέσα από ισολογισμούς της χρήσης 2010 και 2011 θα κάνουμε την χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω των αριθμοδεικτών
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Keywords: Δήμος;Νομός Χαλκιδικής;Ελλάδα;Σχέδιο Καλλικράτης;Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2014 (α/α 6450)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13593
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Publication date: 2014-11-12
Bibliographic citation: Πασσά, Μ.(2014). Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Δήμων του νομού Χαλκιδικής. Επιπτώσεις του σχεδίου Καλλικράτη.(πτυχιακή εργασία).ΔΙΠΑΕ
Abstract: Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε και θα εξετάσουμε λεπτομερώς την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δηλαδή το Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις αλλαγές που έφερε στην Ελλάδα και ειδικότερα στο δήμο Νέας Προποντίδας του νομού Χαλκιδικής. Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας παρουσιάζεται και αναλύεται διεξοδικά το πρόγραμμα Καλλικράτης. Αρχικά γίνεται μία ιστορική αναδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα χρόνια της τουρκοκρατίας μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σχέδιο Καποδίστριας και το πρόγραμμα Καλλικράτης και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο Καποδίστριας έδωσε τη θέση του στον Καλλικράτη. Έπειτα θα δούμε το διαχωρισμό της Ελλάδας μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης όπως επίσης και ειδικότερα τις αλλαγές που έφερε στο νόμο Χαλκιδικής τον οποίο θα αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια της εργασίας αυτής. Παρακάτω θα αναφερθούμε στις αλλαγές που έγιναν σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 όπως η αναμόρφωση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας οι λειτουργικές καινοτομίες για την αναμόρφωση της αυτοδιοίκησης, η αποκέντρωση και αποτελεσματικότητα για τον πολίτη και η αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος. Επιπλέον όλα τα παραπάνω θα παρουσιαστούν συνοπτικά σε ένα πίνακα όπου γίνεται σύγκριση του παλαιού και νέου καθεστώτος. Επιπροσθέτως θα εξετάσουμε αναλυτικότερα τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τον ερχομό του Καλλικράτη όπως το νέο σύστημα διακυβέρνησης αλλά και οι νέες αρμοδιότητες των ΟΤΑ, οι εκλογικές ρυθμίσεις και οι μηχανισμοί εποπτείας, ελέγχου και διαφάνειας. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε τη χρηματοοικονομική ανάλυση ενός από τους πέντε δήμους του νομού Χαλκιδικής και πιο συγκεκριμένα τον δήμο Νέας Προποντίδας. Η ανάλυση αυτή θέλει να μας δείξει την αλλαγή στους δήμους μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη, για το λόγο αυτό μέσα από ισολογισμούς της χρήσης 2010 και 2011 θα κάνουμε την χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω των αριθμοδεικτών
Advisor name: Κυρμίζογλου , Παντελής
Examining committee: Κυρμίζογλου, Παντελής
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Publishing institution: ihu
Number of pages: 67
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13593
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.