Οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα η περίπτωση της Κρήτης (Bachelor thesis)

Μαχαιρά, Άννα


Στην διάρκεια αυτής της πτυχιακής εργασίας θα αναλύσω τις εξαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων, της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα της Κρήτης. Γίνεται αναφορά στην γεωργία της Ελλάδος καθώς και της Κρήτης, ενώ αναφέρονται γενικά τα προβλήματα των εξαγωγών αλλά και τρόπο βελτίωσης τους. Όλα αυτά θα γίνουν πιο κατανοητά με διαφορά διαγράμματα και πίνακες. θα δείξω σε ποιές χώρες η Ελλάδα αλλά και η Κρήτη εξάγει αυτά τα προϊόντα, τι συμβαίνει μακροχρόνια αλλά και πιο πρόσφατα μιας και τα στοιχεία αναφέρονται περίπου από το 1996 μέχρι και σήμερα. θα προσπαθήσουμε επίσης να αναδείξουμε τα προβλήματα αλλά και πιθανές λύσεις για να βελτιωθεί η όλη διαδικασία των εξαγωγών. Στην συνέχεια αναλύονται τα οπωροκηπευτικά και δίνονται διάφορα στοιχεία για την Ελλάδα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε όλες τις άλλες χώρες. Επίσης γίνεται μεγάλη ανάλυση για τις εξαγωγές της Κρήτης σε όλες τις χώρες ενώ παρουσιάζονται και συνολικά στοιχεία εξαγωγών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Keywords: Ελλάδα;Κρήτη;Οπωροκηπευτικά προϊόντα;Εξαγωγές
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2013 (α/α 6826)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13591
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Publication date: 2015-05-19
Bibliographic citation: Μαχαιρά, Α. (2015). Οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα η περίπτωση της Κρήτης.(πτυχιακή εργασία).ΔΙΠΑΕ
Abstract: Στην διάρκεια αυτής της πτυχιακής εργασίας θα αναλύσω τις εξαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων, της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα της Κρήτης. Γίνεται αναφορά στην γεωργία της Ελλάδος καθώς και της Κρήτης, ενώ αναφέρονται γενικά τα προβλήματα των εξαγωγών αλλά και τρόπο βελτίωσης τους. Όλα αυτά θα γίνουν πιο κατανοητά με διαφορά διαγράμματα και πίνακες. θα δείξω σε ποιές χώρες η Ελλάδα αλλά και η Κρήτη εξάγει αυτά τα προϊόντα, τι συμβαίνει μακροχρόνια αλλά και πιο πρόσφατα μιας και τα στοιχεία αναφέρονται περίπου από το 1996 μέχρι και σήμερα. θα προσπαθήσουμε επίσης να αναδείξουμε τα προβλήματα αλλά και πιθανές λύσεις για να βελτιωθεί η όλη διαδικασία των εξαγωγών. Στην συνέχεια αναλύονται τα οπωροκηπευτικά και δίνονται διάφορα στοιχεία για την Ελλάδα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε όλες τις άλλες χώρες. Επίσης γίνεται μεγάλη ανάλυση για τις εξαγωγές της Κρήτης σε όλες τις χώρες ενώ παρουσιάζονται και συνολικά στοιχεία εξαγωγών.
Advisor name: Κυρμίζογλου , Παντελής
Examining committee: Κυρμίζογλου, Παντελής
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τουριστικών Επιχειρήσεων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 91
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13591
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.