Η κατάσταση των Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης (Bachelor thesis)

Κλωνή, Κατερίνα


Στη συγκεκριμένη εργασία ερευνάται η κατάσταση των Δήμων Θέρμης και ΘερμαΪκού μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Keywords: Δήμος Θέρμης;Δήμος Θερμαϊκού;Πρόγραμμα Καλλικράτης
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2013 (α/α 6828)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13589
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Publication date: 2015-05-19
Bibliographic citation: Κλωνή,Κ(2015).Η κατάσταση των Δήμων Θέρμης και ΘερμαΪκού μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης.(πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.
Abstract: Στη συγκεκριμένη εργασία ερευνάται η κατάσταση των Δήμων Θέρμης και ΘερμαΪκού μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης
Advisor name: Κυρμίζογλου , Παντελής
Examining committee: Κυρμίζογλου, Παντελής
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τουριστικών Επιχειρήσεων
Publishing institution: ihu
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13589
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.