Η εξέλιξη και διάδοση του factoring και forfaiting στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Παπαγεωργίου, Δήμητρα


Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα νέες, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Αυτές δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν το δανεισμό και τις άλλες παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, αλλά στοχεύουν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς αυτές. Οι σημαντικότεροι και ευρύτερα διαδεδομένοι σύγχρονοι χρηματοοικονομικοί θεσμοί είναι το Leasing, Factoring, Franchising και το Forfaiting. Το Leasing και το Franchising εστιάζουν στην βοήθεια μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων που θέλουν να επεκταθούν μέσω επενδύσεων (Leasing, Franchising), ενώ οι άλλες δυο μορφές χρηματοδότησης βοηθούν στην προώθηση των πωλήσεων και των εξαγωγέων (Factoring, Forfaiting)
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Keywords: Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή;Ελλάδα;Factoring;Forfaiting
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2015 (α/α 6831)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13587
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13587
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.