Διοίκηση Logistics - Οργάνωση αποθήκης: Εξοπλισμός και συστήματα (Bachelor thesis)

Μπίκος, Αθανάσιος


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ Λογιστικής
Subject classification: Logistics -- Management
Προμήθειες -- Διοίκηση και Οργάνωση
Warehouses -- Management
Αποθήκες -- Διοίκηση και Οργάνωση
Keywords: διοίκηση προμηθειών;logistics management;οργάνωση αποθήκης;management warehouse
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13583
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13583
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.