Σχεδιασμός Ιστοσελίδας των εργαστηρίων Γενετικής Πληροφορικής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής (Bachelor thesis)

Σταθώρη, Ζαφειρία


Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΓ Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Web sites -- Design
Ιστοσελίδες -- Σχεδιασμός
Bioinformatics
Βιοπληροφορική
Alexander Technological Institute of Thessaloniki. Dept. of Animal Production
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: σχεδιασμός ιστοσελίδας;web design;Βιοπληροφορική;Bioinformatics;Alexander Technological Institute of Thessaloniki. Dept. of Animal Production;Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13581
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Web sites -- Design
Ιστοσελίδες -- Σχεδιασμός
Bioinformatics
Βιοπληροφορική
Alexander Technological Institute of Thessaloniki. Dept. of Animal Production
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΓ Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2010-06-17
Advisor name: Χατζηπλής, Δημήτριος
Examining committee: Χατζηπλής, Δημήτριος
Publishing department/division: Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13581
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.