Δερματικές εκδηλώσεις στο σακχαρώδη διαβήτη (Bachelor thesis)

Τσιρογιάννη, Δήμητρα


Institution and School/Department of submitter: ΣΕΥΠ Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Subject classification: Diabetes -- Complications
Διαβήτης -- Επιπλοκές και επακόλουθα
Skin -- Diseases -- Complications
Δέρμα -- Ασθένειες -- Επιπλοκές και επακόλουθα
Keywords: δέρμα;skin;σακχαρώδης διαβήτης;diabetes
Description: πτυχιακή εργασία -- ΣΕΥΠ -- Αισθητικής & Κοσμητολογίας, 2010 (α/α1933)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13579
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13579
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.