Ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση και προσθήκη δεδομένων σε αρχεία ραδιοφωνικών εκπομπών του Ιωάννη Μάντακα (Bachelor thesis)

Τζομάκι, Μιράντα


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Radio broadcasting -- Archival resources -- Digitization
Ραδιοφωνική μετάδοση -- Αρχειακοί πόροι -- Ψηφιοποίηση
Keywords: ραδιοφωνική εκπομπή;radio show;αρχεία;archives;καταλογογράφηση;cataloguing;ψηφιοποίηση;digitization;προσθήκη δεδομένων;addition data
Description: πτυχιακή εργασία -- ΣΔΟ, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 2017 (α/α9171)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13573
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: πτυχιακή εργασία ΣΔΟ Βιβλιοθηκονομίας, 2017 αρχειακό υλικό
Subject classification: Radio broadcasting -- Archival resources -- Digitization
Ραδιοφωνική μετάδοση -- Αρχειακοί πόροι -- Ψηφιοποίηση
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2017-11-10
Bibliographic citation: Τζομάκι, Μ. (2017). Ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση και προσθήκη δεδομένων σε αρχεία ραδιοφωνικών εκπομπών του Ιωάννη Μαντάκα (πτυχιακή εργασία). ΑΤΕΙΘ
Advisor name: Χριστοδούλου, Γεώργιος
Examining committee: Χριστοδούλου, Γεώργιος
Publishing department/division: Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13573
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.