Το δονάκιο χολέρας και νεότερα δεδομένα (Bachelor thesis)

Τάτση, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας/Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Subject classification: Δονάκιο χολέρας
Vibrio cholerae
Cholera
Χολέρα
Keywords: Δονάκιο;Vibrio;Cholera;Χολέρα;Διάγνωση;Θεραπεία;Treatment;Diagnosis
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων, 2017 α.α.8900
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13571
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ....... 3 ΤΑΔΟΝΑΚΙΑ ....... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.......... 4 2.1. ΤΟ ΔΟΝΑΚΙΟ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ........... 4 2.2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΟΝΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ..... 5 2.3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΔΟΝΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ 7 2.4. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΝΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ..... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.................................. 17 3.1. Η ΧΟΛΕΡΑ .... 17 3.2. ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ .......... 17 3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ......... 19 3.4. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ...... 23 3.5. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ .................. 24 3.6. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ........... 26 3.7. ΘΕΡΑΠΕΙΑ............ 30 3.8. ΠΡΟΛΗΨΗ-ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ......... 32 3.9. ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ......... 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4........... 38 ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ VIBRIO........ 38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .......... 40
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdfΤάτση Μαρία, Πτυχιακή εργασία1.85 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13571
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.