Σύγκριση, διαχρονικά και διακρατικά, στις διαδικασίες εξαγωγών (Bachelor thesis)

Λυμπανοβνού, Μάρθα


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ -- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Exports
Εξαγωγές
Keywords: εξαγωγές;exports
Description: πτυχιακή εργασία -- ΣΔΟ -- Λογιστικής, 2008 (α/α3618)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13568
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΠΑΝΟΒΝΟΥ ΜΑΡΘΑΣ.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13568
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.