Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση βάσεων δεδομένων των στεγαστικών δανείων (Bachelor thesis)

Κουπαντσή, Ελισσάβετ/ Παπαδοπούλου, Αικατερίνη


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Mortgages
Στεγαστικά δάνεια
Keywords: mortgages;στεγαστικά δάνεια
Description: πτυχιακή εργασία -- ΣΔΟ -- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2008 (α/α633)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13563
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13563
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.