Νεότερα δεδομένα προγεννητικού ελέγχου (Bachelor thesis)

Ζγκοράνι, Βαλμπόντι/ Τσικούρα, Πασχαλία


Institution and School/Department of submitter: ΣΕΥΠ / Μαιευτικής
Subject classification: Prenatal diagnosis
Προγεννητική διάγνωση
Keywords: προγεννητικός έλεγχος;prenatal test
Description: πτυχιακή εργασία -- ΣΕΥΠ, Μαιευτικής 2018 (α/α10442)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13558
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: πτυχιακή εργασία, 10442
Subject classification: Prenatal diagnosis
Προγεννητική διάγνωση
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: ΣΕΥΠ / Μαιευτικής
Publication date: 2018-11-14
Bibliographic citation: Ζγκοράνι, Β. Τσικούρα, Π. (2018). Νεότερα δεδομένα προγεννητικού ελέγχου (πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Advisor name: Κατσίκης, Ηλίας
Examining committee: Κατσίκης, Ηλίας
Publishing department/division: Μαιευτικής
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13558
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.