Αερομεταφερόμενες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις (Bachelor thesis)

Αλμπάνη, Χρυσούλα/ Κωστοπούλου, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΣΕΥΠ / Ιατρικά Εργαστήρια
Subject classification: Nosocomial infections
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Keywords: νοσοκομειακές λοιμώξεις;nosocomial infections
Description: πτυχιακή εργασία -- ΣΕΥΠ -- Ιατρικά Εργαστήρια, 2018 (α/α10445)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13557
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13557
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.