Η επίδραση και η συμβολή των μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. (Bachelor thesis)

Αποστολίδου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΓ -- Αγροτικής Ανάπτυξης (Τεχνολόγων Γεωπόνων)
Subject classification: Environmental policy -- Greece -- Western Macedonia
Περιβαλλοντική πολιτική -- Ελλάδα -- Δυτική Μακεδονία
Keywords: environmental policy;περιβαλλοντική πολιτική
Description: πτυχιακή εργασία -- ΣΤΕΓ -- Αγροτικής Ανάπτυξης, 2015 (α/α7073)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13554
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13554
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.