Καταγραφή και αξιολόγηση αμελκτικών μηχανών και τεχνικής άμελξης σε αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Ζηκόπουλος, Αλέξανδρος


Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΓΤΕΤΤΡΟΔ - Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής
Keywords: αγελάδες
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13544
Item type: bachelorThesis
Submission Date: 2021-07-01T10:49:09Z
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΓΤΕΤΤΡΟΔ - Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2016-10-13
Advisor name: Μητσόπουλος, Ιωάννης
Examining committee: Μητσόπουλος, Ιωάννης
Publishing department/division: Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13544
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.