Συγκριτική μελέτη εφαρμογής τεχνητής σπερματέγχυσης κατεψυγμένου συμβατού και φυλοπροσδιορισμένου σπέρματος (Bachelor thesis)

Τσολάκης, Σάββας


Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΓΤΕΤΤΡΟΔ - Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής
Keywords: σπέρμα
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13543
Item type: bachelorThesis
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΓΤΕΤΤΡΟΔ - Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2016-10-13
Advisor name: Λυμπερόπουλος, Α.
Examining committee: Λυμπερόπουλος, Α.
Publishing department/division: Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13543
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.