Χρηματοοικονομική ανάλυση μίας επιχείρησης: Η περίπτωση της Μπουτάρης ΑΕ (Bachelor thesis)

Βαιλειάδης, Αλέξανδρος


Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΓΤΕΤΤΡΟΔ - Γεωπονίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
Keywords: χρηματοοικονομική ανάλυση;Μπουτάρης ΑΕ
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13526
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.pdf3.51 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13526
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.