Η επιχειρηματικότητα στις οικογενειακές επιχειρήσεις και η σημαντικότητα της διαδοχής (Bachelor thesis)

Χαλιαμπάλια, Ελευθερία/ Καραυγουστής, Κωνσταντίνος/ Γκαλιάνης, Θεοφάνης


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Keywords: επιχειρηματικότητα;οικογενειακές επιχειρήσεις;διαδοχή
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13519
Item type: bachelorThesis
Submission Date: 2021-06-30T12:33:10Z
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Publication date: 2016-10-17
Advisor name: Βλαχάκης, Σωτήριος
Examining committee: Βλαχάκης, Σωτήριος
Publishing department/division: Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ-ΚΑΡΑΥΓΟΥΣΤΗΣ-ΓΚΑΛΙΑΝΗΣ.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13519
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.