Η συστηματική τηλεφωνική επικοινωνία νοσηλευτή - ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη επηρεάζει την ικανοποίηση από την παρεχόμενη φροντίδα και τη συμμόρφωση στην αγωγή; (οι ασθενείς εξετάστηκαν σε εξωτερικά ιατρεία της οφθαλμολογικης κλινικής – ιατρείο βυθού ιπποκρ. Νος.) (Bachelor thesis)

Λούλα, Δέσποινα


Institution and School/Department of submitter: ΣΕΥΠ Νοσηλευτικής
Keywords: συστηματική τηλεφωνική επικοινωνία;νοσηλευτής - ασθενής;Σακχαρώδης Διαβήτης;φροντίδα ασθενών;συμμόρφωση ασθενών
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13517
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13517
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.