Μεταγγίσεις αίματος και των παραγώγων του: Νοσηλευτικές παρεμβάσεις (Bachelor thesis)

Ρέντη, Θωμαή/ Ρόιδου, Αικαττερίνη/ Ντακούλας, Θεόφιλος


Institution and School/Department of submitter: ΣΕΥΠ Νοσηλευτικής
Keywords: μεταγγίσεις αίματος;παράγωγα αίματος;νοσηλευτική παρέμβαση
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13513
Item type: bachelorThesis
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: ΣΕΥΠ Νοσηλευτικής
Publication date: 2016-10-17
Advisor name: Κουκουρίκος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Κουκουρίκος, Κωνσταντίνος
Publishing department/division: Νοσηλευτική
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13513
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.