Η διερεύνηση των στάσεων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών της Θεσσαλονίκης σχετικά με τον Θετικό, Αρνητικό και Διαλογικό Καταναλωτισμό (Bachelor thesis)

Μπούμπαρος, Αθανάσιος/ Περουκίδου, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Keywords: στάσεις;συμπεριφορά;καταναλωτές Θεσσαλονίκης;Θετικός, Αρνητικός & Διαλογικός Καταναλωτισμός
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13512
Item type: bachelorThesis
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Publication date: 2016-10-17
Advisor name: Δελησταύρου , Αντωνία
Examining committee: Δελησταύρου, Αντωνία
Publishing department/division: Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13512
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.