Διερεύνηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην ικανότητα αυτοφροντίδας των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (Bachelor thesis)

Αναστασίου, Πολυξένη


Institution and School/Department of submitter: ΣΕΥΠ Νοσηλευτικής
Keywords: οικονομική κρίση;αυτοφροντίδα ασθενών;Σακχαρώδης Διαβήτης ΙΙ
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13510
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13510
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.