Επιστημονικά Περιοδικά στην Ελλάδα: πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης (Bachelor thesis)

Τσιτάκη, Ευτυχία


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ Βιβλιοθηκονομίας
Keywords: επιστημονικά περιοδικά;πνευματικά δικαιώματα;άδειες χρήσης
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13508
Item type: bachelorThesis
Submission Date: 2021-06-30T10:27:42Z
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ Βιβλιοθηκονομίας
Publication date: 2016-10-18
Advisor name: Πολυδωράτου, Παναγιώτα
Examining committee: Πολυδωράτου, Παναγιώτα
Publishing department/division: Βιβλιοθηκονομίας
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΣΙΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13508
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.