Σχεδίαση και κατασκευή τηλεπικοινωνιακού δέκτη ευρείας περιοχής με χρήση USB DVB-T dongle (Bachelor thesis)

Αμούτζιας, Βασίλειος


This paper presents a digital video broadcasting receiver and reviews the operation of digital signals. There is a reference to the history and evolution of the telecommunications that has been done so that today’s level could be reached, and analyze in detail the ways and the critical points in order to broadcast and receive a digital signal. Furthermore there is a presentation of all parts of the construction and some photos of measurements are attached so that the function of the digital video broadcasting receiver could be understood more easily.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Subject classification: Telecommunication systems--Design and construction
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα--Σχεδιασμός και κατασκευή
Telecommunication systems--Technological innovations.
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα--Τεχνολογικές καινοτομίες.
Keywords: τηλεπικοινωνίες, DVB, αλγόριθμος MPEG-2, τηλεπικοινωνιακός δέκτης, λογισμικό;telecommunications, DVB, MPEG-2 algorithm, telecommunications receiver, software
Description: Πτυχιακή Εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2017 (α/α 8757)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13496
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13496
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.