Ασφάλεια εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Ακριβοπούλου, Ειρήνη-Ελένη


Work accidents and occupational diseases are caused when occupational risk is not effectively addressed. Therefore, in order to reduce or to avoid the occupational risk, the basic precondition is the compliance with the rules of occupational safety. In this thesis we will deal with the measures of occupational safety that defines the legislative framework for the construction of Metro Thessaloniki’s Occupational safety means the necessary preventive and protective measures taken to ensure the physical and mental well-being of workers. These measures are taken to confrontation natural, chemical, geological, environmental and other causes identified in this thesis. Finally, various kinds of measures being taken, such as proper maintenance of machines and maintenance of marking.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: Subways--Greece--Thessaloniki--Safety measures
Υπόγειοι σιδηρόδρομοι--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη--Μέτρα ασφαλείας
Industrial safety
Βιομηχανική ασφάλεια
Keywords: μετρό Θεσσαλονίκης, κίνδυνοι, ασφάλεια εργασίας, εργαζόμενοι, μέτρα πρόληψης ατυχημάτων;Thessaloniki metro, risks, occupational safety, employees, accident prevention measures ”
Description: Πτυχιακή Εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2017 (α/α 8723)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13471
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13471
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.