Εγκάρσια μάλαξη συνδετικού ιστού (Bachelor thesis)

Χασάν Όγλου, Έσρα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Subject classification: Massage therapy
Θεραπεία μασάζ
Connective tissues
Συνδετικοί ιστοί
Keywords: Συνδετικός ιστός, εγκάρσια μάλαξη, φυσικοθεραπεία;Connective tissue, transverse massage, physiotherapy
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2017 (α/α 8741)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13452
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13452
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.