Ολική αρθροπλαστική του γόνατος (Bachelor thesis)

Δελή, Μπεκήρ - Οζλέμ


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Subject classification: Knee--Diseases--Treatment.
Γόνατο - Ασθένειες - Θεραπεία.
Total knee replacement
Ολική αντικατάσταση γόνατος
Knee--Surgery
Γόνατο--Εγχείριση
Keywords: αθροπλαστική, γόνατο, διάρθρωση γόνατος, εμβιομηχανική γόνατος, οστεοαρθρίτιδα γόνατος;arthroplasty, knee, knee joint, knee biomechanics, knee osteoarthritis
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2017 (α/α 8740)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13450
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Knee--Diseases--Treatment.
Γόνατο - Ασθένειες - Θεραπεία.
Total knee replacement
Ολική αντικατάσταση γόνατος
Knee--Surgery
Γόνατο--Εγχείριση
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Publication date: 2017-06-16
Bibliographic citation: Δελή, Μ. - Ο. (2017). Ολική αρθροπλαστική του γόνατος (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Καλλίστρατος, Ηλίας
Examining committee: Καλλίστρατος, Ηλίας
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 83 σελ.
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13450
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.