Διερεύνηση του επιπολασμού του C677T πολυμορφισμού του γονιδίου MTHFR σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού (Bachelor thesis)

Μουγιολάρη, Ιωάννα/ Ζύμαρη, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Breast--Cancer--Diagnosis.
Μαστός--Καρκίνος--Διάγνωση.
Breast--Cancer--Treatment.
Μαστός--Καρκίνος--Θεραπεία
Cancer in women
Καρκίνος στις γυναίκες
Keywords: καρκίνος μαστού, γυναίκες, θεραπεία, διάγνωση, Μεθυλενο-τετραυδροφυλλικήαναγωγάση (MTHFR), πολυμορφισμός C677T;breast cancer, women, treatment, diagnosis, Methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR), C677T polymorphism
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2017 (α/α 8775)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13448
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mougiolarh-Zumarhs.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13448
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.