Έλεγχος φωτεινότητας (dimmer) λαμπτήρα led 10W (Bachelor thesis)

Ηλεκτρικοί δακόπτες κυκλώματος/ Τάφα, Χασίμ


The purpose of this study is the conduct and implementation of a survey that will allow the use of modern technologies to minimize consumption of lighting sources in one place. There are fields that have made significant steps to integrate modern technologies to conserve energy. A very typical example is to create a dimmer that it enables to have the ability to control the brightness depending on the requirements of space and you don't have to always work at 100% without reason. About the lighting have made many technological innovations. One of the most significant was the replacement of incandescent lamps than fluorescent lamps, which provide the same lighting leve up using the 1/4 of the energy, and the recent rise in the use of led technology, are very important steps in the energy efficiency of buildings. For this reason, in my work I use led lamp. In addition, there is the possibility of placement of sensors for lighting control, in order to provide power to lamps only when needed, however we will not dwell more on this.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Subject classification: LED lamps
Λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός
Energy conservation
Εξοικονόμηση ενέργειας
Electric circuit-breakers
Keywords: Λαμπτήρες, παλμοτροφοδοτικό του κυκλώματος , dimmer, κατασκευή πλακέτας;Lamps, circuit breaker, dimmer, board construction
Description: Πτυχιακή Εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2017 (α/α 8760)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13444
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13444
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.