Ολική αρθροπλαστική ισχίου (Bachelor thesis)

Πετρούση, Κωνσταντίνα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Subject classification: Hip joint -- Diseases -- Physical therapy
Hip joint -- Diseases -- Physical therapy
Total hip replacement -- Patients – Rehabilitation
Ολική αρθροπλαστική ισχύος -- Ασθενείς --Αποκατάσταση
Άρθρωση ισχίου -- Ασθένειες -- Φυσικοθεραπεία
Ολική αρθροπλαστική ισχύος -- Ασθενείς --Αποκατάσταση
Keywords: Hip Arthroplasty;Rehabilitation;Patients;Αρθροπλαστική Ισχίου;Αποκατάσταση;Ασθενείς
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Φυσικοθεραπείας,2015--7316
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13441
Table of contents: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Εισαγωγή..…..…………………………………………………………………………1 1.1 Πρόλογος ………………………………………………………………………….4 1.2 Οστά της άρθρωσης ………………………………………………………………5 1.3 Αρθρικός θύλακος – αρθρικός υμένας ……………………………………………6 1.4 Ορογόνοι θύλακες .………………………………………………………………..8 1.5 Σύνδεσμοι της άρθρωσης του ισχίου ……………………………………………..8 1.6 Μύες της άρθρωσης του ισχίου ……………………………………………….....11 1.7 Κινήσεις της άρθρωσης του ισχίου ……………………………………………...29 1.8 Άξονας του μηριαίου οστού ……………………………………………………..29 1.9 Μύες του ισχίου δραστηριοποιημένοι στην μονοποδική στήριξη ………………30 1.10 Αιμάτωση μηριαίας κεφαλής …………………………………………………..30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΒΑΔΙΣΗ 2.1 Εισαγωγή ………………………………………………………………………33 2.2 Φυσιολογία της βάδισης ……………………………………………………….33 2.3 Ανάλυση της ανθρώπινης βάδισης (κύκλος βάδισης) …………………………34 2.4 Το ισχίο και η βάδιση ………………………………………………………….35 2.5 Αξιολόγηση της βάδισης………………………...……………………………..36 2.6 Επάρκεια βάδισης ……………………………………………………………...37 2.7 Σταθερότητα και ισορροπία της φάσης στήριξης ...…………………………...38 2.8 Ικανότητα βηματισμού…………………………………………………………38 2.9 Βασικά στοιχεία που αναζητούμε στη βάδιση ……………………………….. 38 2.10 Παθολογική βάδιση ………………………………………………………….39 2.11 Αλλαγές στη βάδιση που ακολουθούν μια ολική αρθροπλαστική ισσχίου….41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ 3.1 Εισαγωγή ………………………………………………………………………..43 3.2 Το προβληματικό ισχίο ……………………………………………………….....43 3.3 Οφέλη από την ολική αρθροπλαστική του ισχίου ………………………………43 3.4 Συστατικά της ολικής αρθροπλαστικής ………………………………………....44 3.5 Η επέμβαση για την ολική αρθροπλαστική ……………………………………..45 3.6 Τι αναμένουμε από την ολική αρθροπλαστική ……………………………….....47 3.7 Αντοχή της τεχνητής άρθρωσης στον χρόνο ………………………………….....48 3 3.8 Επιπλοκές ………………………………………………………………………..48 3.8.1. Πόνος ……………………………………………………………………..48 3.8.1 Εξάρθρημα ………………………………………………………………..48 3.8.2 Φλεγμονή …………………………………………………………………48 3.8.4 Οστεοτομία του τροχαντήρα……………………………………………...48 3.8.5 Έκτοπη οστεοποίηση ……………………………………………………49 3.8.6 Νευραγγείακες …..…………………………………………………….…50 3.8.7 Κάταγμα μηριαίου ………………………………………………………..50 3.8.8 Θρομβοεμβολή …………………………………………………………...50 3.8.9 Φθορά υλικού …………………………………………………………….51 3.9 Μηχανική χαλάρωση …………………………………………………..……..51 3.10 Επιφάνεια επαφής εμφυτεύματος ……………………………………….........51 3.11 Λόγοι που οδηγούν στην επέμβαση……………………………………..........52 3.11.1 Οστεοαρθρίτιδα …………………………………………………………..52 3.11.2 Ρευματοειδής αρθρίτιδα ………………………………………………….52 3.11.3 Συγγενές εξάρθρημα ισχίου ……………………………………………...53 3.11.4 Πτώσεις και Κατάγματα του άνω άκρου του μηριαίου – Κάταγμα αυχένα μηριαίου οστού …………………………………………………………...54 3.11.5 Ισχαιμική νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου (τραυματική) ……………57 3.12 Ενδείξεις – Αντενδείξεις ……………………………………………….........57 3.12.1 Ενδείξεις ……………………………………………………………...57 3.12.2 Αντενδείξεις ………………………………………………………….58 3.13 Τεχνικές και υλικά για την ολική αρθροπλαστική του ισχίου ………………59 3.13.1 Ολική αρθροπλαστική ισχίου με τσιμέντο …………………………….…59 3.13.2 Αποτελέσματα των σύγχρονων χειρουργικών επεμβάσεων ……………..60 3.13.3 Χειρουργική τεχνική ……………………………………………………..61 3.13.4 Ολική αρθροπλαστική ισχίου χωρίς τσιμέντο ……………………………62 3.14 Νέες χειρουργικές τεχνικές ………………………………………………….64 3.15 Νέοι ασθενείς και επανεγχειρήσεις ………………………………………….65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ 4.1 Εισαγωγή ………………………………………………………………………...67 4.2 Αξιολόγηση προεγχειρητικά …………………………………………………….67 4.3 Στόχοι προεγχειρητικής φυσικοθεραπείας ………………………………………69 4.4 Αξιολόγηση μετεγχειρητικά ……………………………………………………..69 4.5 Στόχοι μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας ……………………………………….69 4.6 Πλάνο θεραπείας ………………………………………………………………...70 4.7 Πρόγραμμα ………………………………………………………………………70 4.7.1 Προφυλάξεις ……………………………………………………………...74 4.7.2 Φάσεις μέτριας προστασίας ………………………………………………75 4.7.3 Φάσεις ελάχιστης προστασίας και επιστροφή στην δραστηριότητα ……..76 Συμπεράσματα ………………………………………………………………….77 Βιβλιογραφία …………………………………………………………………...78
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13441
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.