Έρευνα χρηστών για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Bachelor thesis)

Νικολάτος, Ιωάννης


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΝικολάτος, Ιωάννηςel
dc.date.accessioned2021-04-13T12:39:24Z-
dc.date.available2021-04-13T12:39:24Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13435-
dc.descriptionΠτυχιακή Εργασία- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2017 (α/α 8742)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΒιβλιοθήκες, βιβλιοθηκονομία, έρευνα χρηστών, Πανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.subjectLibraries, librarianship, user research, University of Piraeusen
dc.titleΈρευνα χρηστών για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationLibrary University of Piraeusen
heal.classificationΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Πειραιώςel
heal.classificationLibrary users--Researchen
heal.classificationΧρήστες βιβλιοθήκης - Έρευναel
heal.classificationAcademic libraries--Greece--Peraeus -- Use studiesen
heal.classificationΑκαδημαϊκές βιβλιοθήκες--Ελλάδα--Περαιάς-- Μελέτες χρήσηςel
heal.identifier.secondary8742-
heal.dateAvailable2021-04-13T12:40:24Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησηςel
heal.publicationDate2017-06-16-
heal.bibliographicCitationΝικολάτος, Ι. (2017). Έρευνα χρηστών για την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΜε την παρούσα εργασία σκοπείται η διερεύνηση των συνθηκών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στους χρήστες της. Ειδικότερα, ερευνάται: α) η συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, β) η συχνότητα δανεισμού, γ) ο βαθμός ικανοποίησης από την επάρκεια υλικού, το περιβάλλον και τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης, δ) η ποιότητα εξυπηρέτησης των χρηστών και ε) η συμβολή της βιβλιοθήκης στην έρευνα. Για την υλοποίηση της εργασίας υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε δειγματοληπτική έρευνα. Επελέγη δείγμα εκατό ατόμων από φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικούς με βάση την αρχή της τυχαίας δειγματοληψίας, ώστε να πληρούται η αμερόληπτη αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού των χρηστών της βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διενεμήθη επί τόπου στο χώρο της βιβλιοθήκης σε χρήστες που επελέγησαν τυχαία. Εκτός από τις ερωτήσεις επιλογής που απαιτούσαν μία συγκεκριμένη απάντηση, εζητήθη η γνώμη και οι παρατηρήσεις των χρηστών για βελτίωση της εικόνας της βιβλιοθήκης. Στην έρευνα συμμετείχαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και ανήκοντες στο διοικητικό προσωπικό. Από την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετασχόντων στην έρευνα προέκυψε ότι σε γενικές γραμμές οι χρήστες δηλώνουν ικανοποιημένοι από την επάρκεια του έντυπου υλικού και την εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Προβλήματα που εθίγησαν, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό υλικό και τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού καταλόγου, υποδηλώνουν την ανάγκη εκπαίδευσης των χρηστών στη νέα τεχνολογία, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης. Επίσης, συγκεκριμένες προτάσεις των χρηστών, όπως ο εμπλουτισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού και η βελτίωση του κτιρίου, εφόσον υλοποιηθούν θα συνδράμουν στη βελτίωση της γενικής εικόνας της βιβλιοθήκηςel
heal.abstractThe aim of this dissertation was to conduct a user survey about the conditions relating to services rendered by the Library of the University of Piraeus. In particular, this survey sought to reveal: a) how often students and readers use the library, b) how often they borrow books, c) their satisfaction about the library’s facilities and equipment, d) the quality of the services provided and e) the contribution of the library to research. In order for this work to be completed, a random sample survey was adopted and implemented. A sample of one hundred persons comprised of students, teaching and administrative personnel was chosen according to random sampling rules, so as to fulfill the conditions required for the unbiased representation of the population of the library users. In this framework, a questionnaire was compiled and distributed to users randomly picked at the University of Piraeus, where undergraduate and graduate students participated, as well as members of teaching and administrative staff of the University. Apart from “one question – one answer”, users were asked to give their remarks and opinion about the library. In general, as it became evident through the analysis of the given replies, the users appeared satisfied regarding the sufficiency of the library material and the services offered. However, little use of the electronic equipment and the electronic catalogue implies that probably users are not familiar with the new technology and they must therefore be trained in order for them to be able to reach the electronic sources of the library. Furthermore, specific users’ proposals, such as enriching the technical equipment and improving the premises, if adopted, will improve the image of the libraryen
heal.advisorNameΠολυδωράτου, Παναγιώταel
heal.committeeMemberNameΠολυδωράτου, Παναγιώταel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησηςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages72 σελ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolatos.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13435
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.