Έρευνα χρηστών για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Bachelor thesis)

Νικολάτος, Ιωάννης


The aim of this dissertation was to conduct a user survey about the conditions relating to services rendered by the Library of the University of Piraeus. In particular, this survey sought to reveal: a) how often students and readers use the library, b) how often they borrow books, c) their satisfaction about the library’s facilities and equipment, d) the quality of the services provided and e) the contribution of the library to research. In order for this work to be completed, a random sample survey was adopted and implemented. A sample of one hundred persons comprised of students, teaching and administrative personnel was chosen according to random sampling rules, so as to fulfill the conditions required for the unbiased representation of the population of the library users. In this framework, a questionnaire was compiled and distributed to users randomly picked at the University of Piraeus, where undergraduate and graduate students participated, as well as members of teaching and administrative staff of the University. Apart from “one question – one answer”, users were asked to give their remarks and opinion about the library. In general, as it became evident through the analysis of the given replies, the users appeared satisfied regarding the sufficiency of the library material and the services offered. However, little use of the electronic equipment and the electronic catalogue implies that probably users are not familiar with the new technology and they must therefore be trained in order for them to be able to reach the electronic sources of the library. Furthermore, specific users’ proposals, such as enriching the technical equipment and improving the premises, if adopted, will improve the image of the library
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Library University of Piraeus
Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Πειραιώς
Library users--Research
Χρήστες βιβλιοθήκης - Έρευνα
Academic libraries--Greece--Peraeus -- Use studies
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες--Ελλάδα--Περαιάς-- Μελέτες χρήσης
Keywords: Βιβλιοθήκες, βιβλιοθηκονομία, έρευνα χρηστών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς;Libraries, librarianship, user research, University of Piraeus
Description: Πτυχιακή Εργασία- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2017 (α/α 8742)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13435
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolatos.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13435
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.