Η μάλαξη στον αθλητισμό (Bachelor thesis)

Σιακήρ, Ιμάμ


Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το θέμα της αθλητικής μάλαξης. Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε ότι η μάλαξη έχει μακρά παράδοση τόσο στην προετοιμασία, όσο και στην αποκατάσταση και τη συντήρηση των αθλητών. Μέσα από την εμπειρία τους, οι φυσικοθεραπευτές, οι προπονητές και οι ίδιοι οι αθλητές αναγνωρίζουν τα οφέλη της μάλαξης. Αν και τα ερευνητικά δεδομένα είναι διφορούμενα για τις επιδράσεις της μάλαξης στον αθλητισμό, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για της αποτελεσματικότητά της. Το γεγονός ότι κάθε άθλημα, αλλά και κάθε αθλητής, απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, καθιστά την γενίκευση των συμπερασμάτων ιδιαίτερα δύσκολη. Τα έως τώρα δεδομένα όμως, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τις θετικές επιδράσεις της μάλαξης στον αθλητισμό, αν και οι ερευνητικές προσπάθειες οφείλουν να συνεχιστούν.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας-Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Subject classification: Sports massage
Αθλητικό μασάζ
Keywords: Μάλαξη, Αθλητική Μάλαξη;Massage, Athletic Massage
Description: πτυχιακή εργασία-Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας-Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2017(α/α 8535)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13431
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13431
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.