Ενημέρωση των φοιτητριών για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (Bachelor thesis)

Παπαρζαλίδου, Βαλασία/ Βαρβατζίκη, Χρυσούλα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Μαιευτικής
Subject classification: Cervix uteri--Cancer--Treatment.
Τράχηλος της μήτρας--Καρκίνος--Θεραπεία
Cervix uteri--Cancer--Diagnosis
Τράχηλος της μήτρας--Καρκίνος--Διάγνωση
Cervix uteri--Cancer--Prevention
Τράχηλος της μήτρας--Καρκίνος--Πρόληψη
Keywords: καρκίνος τραχήλου της μήτρας, φοιτήτριες, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη;cervical cancer, female students, diagnosis, treatment, prevention
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Μαιευτικής, 2017 (α/α 8755)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13418
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Cervix uteri--Cancer--Treatment.
Τράχηλος της μήτρας--Καρκίνος--Θεραπεία
Cervix uteri--Cancer--Diagnosis
Τράχηλος της μήτρας--Καρκίνος--Διάγνωση
Cervix uteri--Cancer--Prevention
Τράχηλος της μήτρας--Καρκίνος--Πρόληψη
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Μαιευτικής
Publication date: 2017-06-21
Bibliographic citation: Παπαρζαλίδου, Β. & Βαρβατζίκη, Χ. (2017). Ενημέρωση των φοιτητριών για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Ζαφράκας, Μενέλαος
Examining committee: Ζαφράκας, Μενέλαος
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Μαιευτικής
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13418
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.